Over de Voshaar

Geschiedenis van buitencentrum Stichting De Voshaar

De geschiedenis van ‘Buitencentrum De Voshaar’ begint in de zestiger jaren met de jaarlijkse zoektocht naar een terrein voor de patrouillewedstrijden van de verkenners en de jaarlijkse rimboejacht van het district Zuid oost Twente van de Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV). Enkele jaren achter elkaar werd op het laatste moment de toestemming voor gebruik van een terrein ingetrokken, zoals het terrein aan de weg van Buurse naar Haaksbergen waar zelfs voor rekening van de NPV een pomp was geslagen. Het terrein van Professor Wisseling (Den Haag) aan de Buurserbeek was ook slechts één keer beschikbaar. Kortom het district wilde permanent over een terreintje kunnen beschikken en niet meer afhankelijk zijn van incidentele beslissingen. De zoektocht van de toenmalige districts commissaris dhr. G.J. Snier en de ADC verkenners dhr. D. Weener leverden twee locaties op. Gekozen werd voor het 13 hectare (130.000 m2) grote terrein aan de Oude Boekelerdijk, eigendom van de gemeente Enschede. Dit terrein, zo bleek uit oude kadastrale kaarten, de naam ‘De Voshaar’ te dragen. Het was door de gemeente aangekocht van de familie Scholten om er het crematorium te bouwen. Echter uit de milieuhoek kwamen toen bezwaren waardoor het een natuurterrein bleef.

meer informatie >

Doelstelling

Akte van oprichting dd. 14-08-1973: “de stichting heeft ten doel de behartiging van de materiële belangen van de groepen die behoren tot het district Enschede van de Vereniging Scouting Nederland, en in het bijzonder de aanschaf van – en het beheer over de roerende en onroerende zaken, die die groepen voor de juiste beoefening van het Spel van Verkennen nodig hebben.” Inmiddels niet alleen behartiging van materiële belangen maar ook het maatschappelijk verantwoord laten gebruiken van het gebouw en het terrein voor groepen uit heel Oost-Nederland. De stichting heeft geen winstbelang.

meer informatie >

Mogelijkheden

De recreatieruimte, keuken en sanitaire voorzieningen in de blokhut kunnen gehuurd worden even als het direct omliggende (kampeer)terrein en het speelveld. Bij huur van het kampeerterrein kan gebruik gemaakt worden van twee moderne sanitaire ruimten met douches. Het kampeerterrein omvat bos met een speelveld. Verder bevindt zich op het terrein een ruime kampvuurkuil met een veldoven.

meer informatie >

Locatie

De Voshaar is gelegen aan de Oude Boekelerdijk 40 naast recreatiepark het Rutbeek (gemeente Enschede). Het is een natuurterrein van circa 13 hectare waarvan ruim 2 hectare in eigendom is van stichting De Voshaar. Het andere deel is in eigendom van de stichting Edwina van Heek.

meer informatie en routebeschrijving >

Scroll naar boven