Doelstelling Stichting de Voshaar

Akte van oprichting dd. 14-08-1973: “de stichting heeft ten doel de behartiging van de materiĆ«le belangen van de groepen die behoren tot het district Enschede van de Vereniging Scouting Nederland, en in het bijzonder de aanschaf van – en het beheer over de roerende en onroerende zaken, die die groepen voor de juiste beoefening van het Spel van Verkennen nodig hebben.” Inmiddels niet alleen behartiging van materiĆ«le belangen maar ook het maatschappelijk verantwoord laten gebruiken van het gebouw en het terrein voor groepen uit heel Oost-Nederland. De stichting heeft geen winstbelang.

Er is ons veel aan gelegen dat we geen doelgroepen meer moeten uitsluiten omdat de voorzieningen niet toereikend zijn. Daarom hebben we het gebouw in 2013 geschikt gemaakt voor gebruik voor scoutinggroepen, mindervaliden, groepen van basisscholen, voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) als ook senioren.

Scroll naar boven