sponsoren en Subsidies

Stichting de Voshaar dankt de onderstaande instellingen, fondsen en bedrijven voor hun ondersteuning in de afgelopen jaren. Deze ondersteuning is verleend in diverse vormen, zoals materialen, financiering, diensten, e.d. De ondersteuning maakt het voor de Voshaar mogelijk om voor de gebruikers de voorzieningen op een hoog peil te houden.
Om de website van de sponsors te bezoeken klik op een logo naar keuze.

Scroll naar boven